Pogoji Poslovanja frizerskisaloni.si

1. Splošno

Splošni pogoji v nadaljevanju veljajo za sklepanje kupoprodajnih pogodb na daljavo s fizičnimi osebami in podjetji preko spletne strani frizerskisaloni.si ki jo upravlja podjetje PC AGENT, RAČUNALNIŠKE STORITVE, D.O.O. Depala Vas 44, Depala vas, 1230 Domžale, matična številka 8810141000, davčna številka SI37851853. Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočili Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno stranjo (v nadaljevanju kot »spletna stran«) upravlja PC Agent d.o.o.; ponudnik storitev Frizerski Saloni elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Obiskovalec ob nakupu potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Trgovec bo osebne podatke, ki jih obiskovalec navede ob nakupu, uporabljal in obdeloval za namene sklepanja in izpolnjevanja pogodb, sklenjenih na daljavo.
Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec. S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:
podatki o identiteti Trgovca (firma in sedež družbe, matična in davčna številka, register in številka vpisa v register);
kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov, naslov elektronske pošte ipd.);
informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami;
informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
informacije o cenah izdelkov;
način, pogoji in stroški dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem rok dostave;
informacije o možnih načinih plačila;
podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
informacije o možnih načinih vračila izdelkov;
informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba storitev

Trgovec bo kupljene oglase na spletni strani frizerskisaloni.si pregledal v najkrajšem možnem času, po opravljenem nakupu. Trgovec bo na to zagotovil, da se oglas objavlen na spletni strani prikazuje toliko časa, kolikor bo kupec zakupil.

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednji način plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:
Nakazilo preko TRR (e-banka, položnica, SWIFT številka…) direct debit in kreditne ali debetne kartice preko varne in zanesljive platforme STRIPE.

5. Cene

Vse cene na spletni strani so navedene v evrih(€) in vsebujejo DDV. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo storitev na naši spletni strani frizerskisaloni.si. Vse navedene cene veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do sprejema novega cenika. Popusti se med seboj ne seštevajo. Pridržujemo si pravico do napak pri cenah, o čemer bomo kupca obvestili v 24 urah od oddaje naročila in mu povrnili morebitne stroške, ki so že nastali iz tega vidika.

6. Postopek nakupa

Postopek nakupa poteka sledeče:

6.1. Izdelava oglasa: Kupec naredi svoj spletni oglas za promocijo podjetja.

6.2. Plačilo: Po izpolnjenem oglasu je čas za plačilo. Kupec v postopku plačila navede njihove podatke kot so Naslov podjetja, davčna številka in ime podjetja na katerega se bo izstavil račun. Plačilo se izvede varno preko kreditne kartice ali bančnega nakazila.

6.3. Naročilo potrjeno: Oglas bo objavljen v roku 24 – 72h po opravljenem plačilu zaradi pregleda oglasov. Ta čas se lahko poveča, če boste plačali preko Direct SEPA Debit (neposredno bančno nakazilo) saj postopek lahko traja do 7 delovnih dni.

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki se naroči na storitev iz spletne strani, izda račun v elektronski obliki. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca, uporabniku (kupcu) pa bo poslana na njegov elektronski naslov ob naročilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku. Za presojo določil kupoprodajne pogodbe se uporablja slovensko pravo.

8. Naročilo z obveznostjo plačila

Z oddajo naročila se kupec strinja z vsemi pogoji nakupa in zavezuje k plačilu.

9. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Za odstop od pogodbe veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila. Za odstop od pogodbe se uporablja 43. člen Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa: “Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih(14) dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.”

Potrošnik nima pravice od odstopa od pogodbe, v kolikor je oglas izdelan po natančnih navodilih potrošnika in je že objavljen na spletni strani frizerskisaloni.si.

Ker se gre tukaj za digitalno vsebino, vračila denarja ne izvajamo le v določenih primerih!

10. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.
Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

11. Varstvo otrok in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Trgovec v spletni stranine sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je mlajši od 18 let ali oseba z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih zakonitih zastopnikov. Trgovec v spletni stranine ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.
Trgovec brez izrecnega dovoljenja zakonitih zastopnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo osebe, mlajše od 18 let ali osebe z omejeno ali popolno odvzeto poslovno sposobnostjo, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od teh oseb tretjim osebam, razen njihovim zakonitim zastopnikom.
Vsaka komunikacija, namenjena osebam mlajšim od 18 let ali osebam z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala njihove zaupljivosti, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

12. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti.

13. Odgovornost

Čeprav se Trgovec trudi zagotoviti natančne fotografije oglasov, ki so prikazani na spletni strani, je potrebno načeloma vse fotografije jemati kot simbolične še posebaj od drugih kupcev, ki so objavili oglas na naši spletni strani.

14. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na elektronski naslov : kontakt@frizerskisaloni.si. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov kontakt@frizerskisaloni.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil uporabnika (kupca) o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) izključno krajevno pristojno/stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

15. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne trgovine. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Ta različica Splošnih pogojev poslovanja spletne strani frizerskisaloni.si velja od 5. 5. 2024.

Frizerskisaloni.si je platforma, ki pomaga frizerskim salonom povečati svojo prepoznavnost in pritegniti nove stranke, medtem ko potencialnim strankam omogoča enostavno iskanje in izbiro frizerskega salona.

Spremljajte nas
© 2024 frizerskisaloni.si - Vse pravice pridržane
Frizerski Saloni – Ljubljana, Maribor, Celje, Ptuj…